Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να κατεβάσετε την παρουσίαση του γραφείου μας σχετικά με την δημοσίευση διακηρύξεων στον τοπικό τύπο που προβλέπονται μετά την θέση σε ισχύ του νόμου 4412/2016, πάντα σε σχέση με το πεδίο εφαρμογής του εν λόγω νόμου.

Ελπίζουμε να αποτελέσει χρήσιμο οδηγό

 

%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%b7%cf%81%cf%8d%ce%be%ce%b5%ce%b9%cf%82