Η συμβολή μας στη διαμόρφωση του καταστατικού της Ένωσης Ιδιοκτητών Επαρχιακού Τύπου. Ευχαριστούμε την ΕΙΕΤ για την τιμητική αναφορά της

http://goo.gl/yH7wP2